درباره ما

تصویر طب تمرکز اصلی خود را بر روی ارائه دستگاه‌های دندانپزشکی دارد. این مجموعه دسترسی آسان به فن‌آوری‌های پیشرفته و راه‌حل‌های پزشکی را تسهیل نموده و راه‌کار‌های به ثبت رسیده ما مورد تأیید و حمایت کارشناسان و متخصصین قراردارد.
شرکت تصویر طب هامرز به عنوان نماینده انحصاری شرکت ACTEON فرانسه و Belmont ژاپن با حفظ رویکرد، تمایل مستمربا مشتریان از طریق تسهیل ارائه محصولات و خدمات همراه با پایبندی به اصول، اخلاق حرفه‌ای، اهتمام بر ارائه تکنولوژی روز و معتبر دارد.

تصویر طب هامرز

تصویر طب تمرکز اصلی خود را بر روی ارائه دستگاه‌های پزشکی دارد. تیم مراقبت و سلامت ما در حال تحقیق و پژوهش بر روی راه حل ها و خدمات مختلف معتبر برای متخصصین حوزه سلامت در بخش های مختلف سازمان هایی که به دنبال استفاده از امکانات پیشرفته پزشکی هستند، می‌باشد.. از زمان آغاز فعالیت، تصویر طب خدمات بسیاری را برای متخصصان سلامت و همچنین بیماران فراهم کرده است. تصویر طب هدف خود را برای ارائه راه حل های کامل برای سهولت در کار حوضه های مختلف (بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و …) با برنامه ریزی انواع مختلفی از خدمات و کمک به شرکت‌هایی که سلامت جزء اهداف اصلی‌شان می‌باشد قرارداده است. همچنین این مرکز دسترسی آسان به فن آوری های پیشرفته و راه حل های پزشکی را تسهیل نموده و راهکارهای به ثبت رسیده ما مورد تایید و حمایت کارشناسان و متخصصین قرار دارد. ما افتخار می‌کنیم که هماهنگی و تعامل نزدیک با سازمان های پزشکی حرفه ای، کار‌آمد و مراکز مراقبت و سلامت بین المللی مختلفی را از طریق اسپانسر و حمایت از برنامه های اموزشی و پژوهشی را داریم.